Landschapsfonds Enschede

EEN DUIDELIJK DOEL

Het duurzaam versterken van de landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische kwaliteiten van het landelijk gebied in de gemeente Enschede.

Over ons

Wat we doen
Wij zijn een stichting opgericht in 2007 met een duidelijk doel voor ogen: het duurzaam versterken van de landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische kwaliteiten van het landelijk gebied in de gemeente Enschede. Daarbij kijken we ook naar de toegankelijkheid voor wandelaars en fietsers in het buitengebied. En ook hoe we daarmee de economische vitaliteit van het buitengebied kunnen stimuleren. Dit willen we realiseren door de groene- en blauwe diensten die ondernemers en particulieren aan de samenleving aanbieden te voorzien van langjarige (21 jaar) beheercontracten en dus een passende vergoeding.
Onze benadering omvat diverse strategieën. We beheren de verkregen middelen voor de uitvoering van landschaps- en gebiedsplannen. We streven naar een breed draagvlak voor onze werkzaamheden en betrekken de gemeenschap actief bij onze inspanningen. We ontwikkelen en voeren nieuw beleid en instrumentarium uit om de landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische kwaliteiten duurzaam te versterken.
Daarnaast zijn we actief bezig met fondsenwerving, professionalisering en educatie, communicatie, controle en monitoring. We streven naar transparantie en effectiviteit in al onze activiteiten.

Over ons

Het bestuur

Stichting Landschapsfonds Enschede werkt in het algemeen belang en is niet op winst gericht. Haar werkgebied betreft het buitengebied van Enschede. U vindt hier de statuten van de stichting waarin u de doelstelling kunt vinden en op welke manier ze haar doelen wil bereiken.
Het bestuur van Stichting Landschapsfonds Enschede bestaat uit:

Hans Vaneker

Voorzitter

Gertjan Lefers

Penningmeester-Secretaris

Martine Welman

Bestuurslid

Koort verveld

Bestuurslid

Femke Hoogervorst

Bestuurslid

Landschapsfonds Enschede is een stichting met een bestuur van vrijwilligers. De bestuursleden zijn ieders vanuit hun eigen invalshoek gemotiveerd om zich in te zetten voor het Enschedese Landschap. Kernwoorden voor het bestuur daarbij zijn: gemeenschappelijk, verantwoordelijk, enthousiast, actief en inspirerend. 

De bestuurders van de stichting ontvangen voor hun bestuurswerkzaamheden een vacatievergoeding. De hoogte van deze vergoeding is € 65,00 per bijeenkomst. De stichting heeft geen personeel in dienst. Het bestuur laat zich professioneel ondersteunen door derden, welke ingezet kunnen worden voor bijvoorbeeld contractbeheer, veldcontroles of andere specialistische kennis.

Over ons

Financiën
Landschapsfonds Enschede wordt mede gefinancierd door bijdragen van de gemeente Enschede en de provincie Overijssel, maar ook door middel van particuliere bijdragen. De stichting is de uitvoerende partij voor het Landschapsbeheer in Enschede. Belangrijke taak is het fondsbeheer voor de Groene Diensten die zijn afgesloten. Uit dit fonds worden o.a. de jaarlijkse beheervergoedingen betaald aan de deelnemers die een contract Groene Diensten hebben voor 21 jaar. Daarnaast komen er ook middelen in het fonds voor éénmalige bestedingen zoals bijvoorbeeld aanleg van beplanting, erfinrichting of bloemrijke randen.

In onze jaarverslagen kunt u gedetailleerde informatie vinden over hoe wij onze middelen inzetten.

Over ons

Steun de stichting
Het Landschapsfonds Enschede is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat donaties aan onze stichting mogelijk fiscaal aftrekbaar zijn.
Voordelen van schenken aan een ANBI
Als donateur van een ANBI-gecertificeerde stichting kunt u profiteren van belastingvoordelen. U kunt uw gift aan het Landschapsfonds Enschede onder bepaalde voorwaarden aftrekken van uw belastbaar inkomen. Daarnaast is het mogelijk om onder gunstige voorwaarden te schenken, bijvoorbeeld door middel van een periodieke schenking.

Neem voor specifieke vragen over de fiscale voordelen van uw donatie of andere gerelateerde zaken altijd contact op met een belastingadviseur of de Belastingdienst.

Donaties en steun

Als u geïnteresseerd bent in het ondersteunen van het Landschapsfonds Enschede, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen over de verschillende manieren waarop u kunt doneren of ons kunt steunen. Of het nu gaat om een eenmalige donatie, periodieke schenking of nalatenschap, uw bijdrage is van onschatbare waarde voor het behoud en de ontwikkeling van het landschap in Enschede.

Stichting