Landschapsfonds Enschede

WIJ INVESTEREN IN HET ENSCHEDESE LANDSCHAP

Doet u mee? Samen houden we ons landschap mooi.

Over ons

Ondersteunen van projecten

De stichting Landschapsfonds Enschede ondersteunt particulieren, boeren en landgoedeigenaren bij de aanleg en herstel van landschapselementen en het langdurig beheer van deze elementen. Dit doet zij door eenmalig geld beschikbaar te stellen voor aanleg en herstel van landschapselementen en overeenkomsten af te sluiten van 21 jaar voor beheer. Deze overeenkomsten worden ook wel Groene en Blauwe Diensten genoemd.

Benieuwd wat Groen Blauwe Diensten zijn? Klik voor de infographic.

Daarnaast steunt de stichting de aanleg van streekeigen erfbeplanting door het beschikbaar stellen van plantgoed. We zorgen er niet alleen voor dat beplanting wordt aangeboden, maar het gaat ook altijd gepaard met advies en voorlichting. Belangrijk is dat erfeigenaren weten waarom bepaalde keuzes worden gemaakt. We doen dit voor de biodiversiteit en we kijken goed naar wat cultuurhistorisch verantwoord is.

Een andere mooie manier om de biodiversiteit een stimulans te geven is de aanleg van bloemrijke randen langs percelen. Met toenemende belangstelling zaaien we sinds 2020 langs akkers en weilanden deze bloemrijke randen in. Alles wat vliegt en zoemt profiteert hiervan en dat niet alleen, ook de mensen vinden het prachtig!

Het prachtige agrarische cultuurlandschap, ook wel coulisselandschap genoemd, wordt op deze manier versterkt en behouden en de beleefbaarheid neemt toe. Landschapsfonds Enschede kan haar werk doen door bijdragen van de gemeente Enschede en de provincie Overijssel, maar ook door middel van particuliere bijdragen!

Stichting